Säkerhet och tillgänglighet

Avima (tidigare Webforum) är tillgängligt 24 timmar om dygnet året runt. Överföring av information till och från våra servrar sker med SSL-krypterad kommunikation.

Den största säkerhetsrisken är kopplad till lösenordshantering. Vårt krav på lösenord är för närvarande 8 tecken, varav minst ett specialtecken. Som tillval finns tvåstegsinloggning där den ordinarie inloggningen kompletteras med engånsgkod via SMS eller e-post. Upprepade felaktiga inloggningar leder till avstängning.

Driften sköts av Axians (certifierade enligt ISO 27001:2013) i en helt redundant och säker miljö fördelad på två olika lokationer i Stockholm. De ansvarar även för kontinuerlig backuptagning flera gånger om dygnet. Axians miljö har brandskydd, klimatkontroll och multipla Internetförbindelser med olika leverantörer.

Mer information finns i våra två säkerhetsdokument:
Webforum – säkerhet (pdf, 222 kB)
Webforum – fysisk säkerhet (pdf, 164 kB)