Policy och Villkor

Avima AB (tidigare Webforum) äger och driftar den mjukvara som tillhandahålls på www.webforum.com.
Mjukvaran i form av en webbplattform, ”Plattform”, som görs tillgänglig som hyrtjänst hos Avima (tidigare Webforum) och körs på Avimas (tidigare Webforum) servrar.

Eftersom denna tjänst gradvis uppdateras kan mjukvaran, dess verktyg och funktionalitet ändras över tiden. Avima förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra nedanstående dokument vid förändringar av tjänsten.

Avima har valt att följa branschstandard genom att använda TechSveriges allmänna bestämmelser för molntjänster. Avima äger rätt att årligen justera prisnivån i befintliga avtal baserat på ändringar i aktuell prislista.

Allmänna bestämmelser
(Utgivna av TechSverige)

Allmänna bestämmelser omfattar policies och rättslig information gällande tillgången till plattformar och användandet av plattformsverktyg samt tjänster.

Behandlingen av personuppgifter
(Utgivna av TechSverige)

Särskilda bestämmelser för behandlingen av personuppgifter omfattar policies och rättslig information gällande behandlingen av personuppgifter.

Tilläggsavtal

För kunder som redan har avtal, men som önskar komplettera med överenskommelse om hantering av personuppgifter, tecknar vi gärna ett kompletterande tilläggsavtal som har tagits fram så att det överensstämmer med reglerna i EU:s dataskyddsförordning 2016/679.

Datapolicy

I vår datasekretesspolicy beskrivs vilken information som vi samlar in om dig på internet, varför vi samlar in den och hur vi kommer åt, använder, delar och skyddar den.