Effektivisera byggprocessen med digitala standarder

Denna blogg dyker ner i hur man kan överbrygga klyftan mellan projektutveckling och förvaltning. Lär dig mer om ISO-19650-standarden med Nina Borgström.


I dagens byggbransch står digitalisering högt på agendan, och en nyckel till att uppnå effektiva och smidiga processer är att använda rätt standarder - det menar digitaliseringsstrategen och experten Nina Borgström från Tyréns som gästar ett avsnitt av vår podcast Byggsnack. ISO-19650 är en relativt ny standard i Sverige som skapar tydliga ramar för hantering av digital fastighetsinformation. Denna blogg utforskar hur ISO-19650 kan bidra till att förena projekt- och förvaltningsstadierna i byggprojekt och förbättra arbetsflödena för alla inblandade parter.

Lyssna på vår podd här!

Vad är ISO-19650?

ISO-19650 är en internationell standard som beskriver hur man skapar och förvaltar digital fastighetsinformation genom hela livscykeln av ett byggprojekt. Den syftar till att tydliggöra ansvar och förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom byggprocessen. De viktigaste aspekterna av standarden inkluderar:

  • Tydliga definitioner av roller och ansvar: Klargör vem som är ansvarig för vad, vilket underlättar samarbete och minskar missförstånd.
  • Standardiserade arbetsprocesser och krav på informationshantering: Säkerställer att alla parter arbetar efter samma riktlinjer, vilket ökar effektiviteten.
  • Betoning på en central projektdata-miljö: En gemensam plattform som ägs av beställaren, vilket garanterar att all data är korrekt och tillgänglig för rätt personer vid rätt tidpunkt.

Vilka är de största utmaningarna mellan projektutveckling och förvaltning?

En av de största utmaningarna inom byggbranschen är att skapa ett effektivt samarbete mellan projektutveckling och förvaltning. Nina Borgström förklarar att dessa två delar ofta fungerar som separata enheter med olika mål och prioriteringar. Projektutvecklingen fokuserar på att slutföra byggprojektet inom tid och budget, medan förvaltningen är inriktad på långsiktigt underhåll och drift av fastigheten. Denna skillnad i fokus leder ofta till en brist på kommunikation och förståelse mellan de två enheterna. "Det finns ett stort dike mellan projektutveckling och förvaltning," säger Nina. "Men det är viktigt att förstå att den information som behövs i förvaltningen skapas redan under projektutvecklingen."

Hur kan ISO-19650 hjälpa till att överbrygga denna klyfta?

ISO-19650-standarden erbjuder en struktur för hur digital fastighetsinformation ska hanteras och överföras mellan olika faser i byggprocessen. Enligt Nina Borgström är en av de stora fördelarna med ISO-19650 att den förtydligar roller och ansvar. "Standarden beskriver tydligt processen, begreppen och rollerna som behövs för att skapa och förvalta digital fastighetsinformation," förklarar Nina. Detta skapar en gemensam referensram för alla aktörer, från projektutvecklare till fastighetsförvaltare, vilket minskar risken för missförstånd och fel.

ISO-19650 bidrar till att överbrygga klyftan mellan projekt- och förvaltningsstadier genom att specificera att krav på informationsleveranser ska ställas av förvaltningen redan från början av ett projekt. Detta säkerställer att all nödvändig information för långsiktig fastighetsförvaltning samlas in och organiseras på ett användbart sätt. Genom att involvera förvaltningen tidigt och skapa tydliga riktlinjer för informationshantering kan överlämningen mellan projekt och förvaltning bli smidigare och mer effektiv.

Praktiska exempel på implementering av ISO-19650

Nina Borgström har arbetat med att implementera ISO-19650 i flera projekt, bland annat i Jönköping, Borlänge och Eskilstuna. I dessa projekt har man arbetat om anvisningarna för projektering och infört digitala arbetssätt enligt standarden. "Vi har pilotprojekt där vi jobbar enligt ISO-19650, och det har varit förvånansvärt positivt," säger Nina. En av de stora fördelarna är att standarden gör det tydligt vem som är ansvarig för vad, vilket underlättar samarbetet och minskar risken för konflikter. Dessutom har standarden hjälpt till att effektivisera arbetsflödena och förbättra kommunikationen mellan olika aktörer.

ISO-19650 är redan i bruk, och flera svenska kommuner och byggföretag har börjat tillämpa den i sina projekt. Inom de närmaste åren förväntas standarden få fullt genomslag, då allt fler organisationer inser fördelarna med standardiserade processer och krav.

Sammanfattningsvis

ISO-19650 är en kraftfull standard som kan förbättra både effektiviteten och arbetsmiljön i byggprojekt genom att skapa tydliga processer och ansvarsfördelningar. Genom att implementera denna standard kan organisationer säkerställa att digital fastighetsinformation hanteras korrekt och effektivt genom hela projektets livscykel.

Nina Borgström,

Tyréns

 

 

Avima digitaliserar dina byggprojekt

Avima effektiviserar dina byggprojekt genom att erbjuda en digital projektverktygslösning som samlar alla nödvändiga verktyg på en plats. Vi eliminerar behovet av att leta efter och sammanställa information, vilket sparar värdefull tid för dig och dina projektdeltagare. Genom att modernisera samarbetet, strukturera mappar och hantera behörigheter effektivt, strävar plattformen efter att förkorta projekttidslinjer, minimera misstag och främja snabb informationsdelning.

Vill du se hur det fungerar i praktiken? Boka en gratis demo idag!

 

Relaterade blogginlägg

Vill du få information från oss på Avima direkt i din inkorg?

Registrera din email här!