Avimas datasekretesspolicy

Avima AB åtar sig att skydda din sekretess.

I vår datasekretesspolicy beskrivs vilken information som vi samlar in om dig på internet, varför vi samlar in den och hur vi kommer åt, använder, delar och skyddar den. Policyn gäller informationen vi samlar in på internet genom:

  • våra tjänster, till exempel hemsidor och mobilappar, och
  • tjänster och innehåll som vi tillhandahåller på tredje parts plattformar, som vår elektroniska kommunikation, sidor på sociala media och digitala annonser.

Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för olika ändamål, bland annat för att hantera beställningar och förfrågningar, hantera relationer med kunder och potentiella kunder, genomföra undersökningar, förbättra våra produkter och tjänster, vårt digitala innehåll och användarupplevelsen, hantera användarkonton och -program, analysera aktiviteter på våra digitala plattformar, bedriva marknadsföringsaktiviteter, tillhandahålla kontextuell och relevant information till användaren, garantera säkerheten för våra aktiviteter, skydda mot bedrägeri och, mer allmänt, sköta våra affärsaktiviteter.

Vårt främsta mål med att samla in information är att ge dig överlägsen service och en smidig, effektiv och personanpassad upplevelse vid användning av vårt digitala innehåll.

Avima samlar in personuppgifter för följande ändamål:
– För att hantera beställningar av produkter, tjänster och digitalt innehåll. Vi samlar in den här informationen för att leverera din beställning, erhålla betalning, tillhandahålla funktionerna i våra tillämpningar, kommunicera med dig om status för din beställning och för kontraktsförvaltning.
– För att bättre kunna hantera framtida förfrågningar om information och support. Vi registrerar utbyten, inklusive personuppgifter, för att kunna tillhandahålla en optimal service när du kontaktar oss för support.
– För relationshanteringsändamål, vilket omfattar kommunikation om produkter, tjänster och digitalt innehåll, inklusive e-postkommunikation och sms.
– För att genomföra undersökningar och omröstningar. Vi kan samla in personuppgifter för att genomföra undersökningar och kontakta dig för uppföljning. Vi använder den här informationen för att mäta kundtillfredsställelse, lära känna våra kunder bättre och förbättra produkter, tjänster och digitalt innehåll.
– För att förbättra våra produkter, tjänster och vårt digitala innehåll. Vi analyserar till exempel användningen av våra tillämpningar och webbplatser för att identifiera områden och funktioner där användare har problem, och därefter förbättrar vi tjänsterna.
– För att lära oss mer om dina surfnings- och sökningsaktiviteter. Vi samlar in navigeringsinformation när du besöker vårt digitala innehåll eller klickar på länkar för produkter och tjänster. Vi samlar in de här uppgifterna för att ge en bättre användarupplevelse till kommande besök (t.ex. val av land eller profilinriktat innehåll), driva våra webbplatser mer effektivt, samla in breda demografiska uppgifter, analysera webbplatsernas aktivitetsnivå och prestanda samt utvärdera hur relevant och effektiv vår marknadsföring är för att ge bättre service till våra kunder. Vi kan använda cookie-filer och andra identifierande uppgifter eller liknande teknik (nedan kallad ”cookie-filer”) för att erhålla information om den länkade webbplatsen, typ av webbläsare som används, visat innehåll samt datum och tid för åtkomst till digitalt innehåll. Du kan läsa vårt cookie-meddelande för mer information om vår användning av cookie-filer och dina möjligheter att hantera cookie-filer.
– För att hantera digitala användarkonton. Vi samlar in personuppgifter vid registreringen till våra digitala plattformar (t.ex. partnerportal, beställningsplattform, mobilappar) för att autentisera dig, hantera inloggningsuppgifter för att göra det möjligt för dig att navigera mellan flera digitala plattformar utan att behöva autentisera dig på nytt (jfr. en enda inloggning) och för att kommunicera med dig.
– För att köra marknadsföringsprogram och kampanjaktiviteter samlar vi in personuppgifter när du deltar i ett kampanj- eller belöningsprogram eller en aktivitet. Vi använder denna information för att administrera programmet eller aktiviteten, skicka relevanta e-postmeddelanden om programmet och aktiviteten, meddela vinnare och offentliggöra listan över vinnare i enlighet med gällande regler och lagar.
– För att skicka marknadsföringsinformation till dig via post, fax, telefon, sms, e-post och elektronisk kommunikation om kampanjer, nyheter och nya produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan alltid anmäla intresse för eller avstå från informationen. Detta kan utföras av Avima eller utvalda tredje parter som agerar på våra vägnar.
– För att förse dig med viss kommunikation eller riktad information om våra produkter och tjänster (eller om våra dotterbolag) via popup-fönster, banderoller, videor, e-post och andra annonseringsformat. Vi kan t.ex. förse dig med kontextuell annonsering eller annat innehåll, baserat på surfinformation. Vi kan även använda platsinformation för att informera dig om lokala kampanjer och aktiviteter. Läs igenom vårt cookie-meddelande om du vill ha mer information om användningen av cookie-filer och din möjlighet att hantera dem.
– För att kombinera information som erhålls online från olika digitala plattformar och den information vi samlat in om dig offline, för att skapa en profil av dig som vi kan använda för att ge dig personanpassade tjänster. Till exempel kan en användare som vi tror är elektriker (genom den information som lämnats vid registrering och annan information som erhålls från tredjepartskällor) se profilrelaterade annonser på webbplatser från tredje part och i program som användare med andra energirelaterade specialiteter inte ser. På liknande sätt kan användare se olika innehåll eller få olika meddelanden som innehåller olika annonser eller undersökningar. Vi kan även använda cookie-filer för att selektera användare geografiskt.
– För att garantera säkerheten hos våra produkter, tjänster och webbplatser, hos våra och andras aktiviteter, för att skydda dig mot bedrägeri och för att uppfylla våra villkor och denna sekretesspolicy. Vi kan också undersöka potentiella överträdelser
– för att aktivera eller administrera vår verksamhet, till exempel för kvalitetskontroll och konsoliderad rapportering
– för att stödja företagstransaktioner eller omorganisationer som involverar Webforum
– för affärskontinuitet och katastrofåterställning
– för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Till exempel redovisnings- och skattskyldighet.
– för ändamål som förmedlas till dig på annat sätt.

Cookies och liknande tekniker

Vi samlar även in information med cookies och liknande tekniker när du använder våra onlinetjänster eller använder vårt onlineinnehåll.

En cookie är en liten datafil som en webbsida överför till din dator. Vi placerar cookies när du besöker vår webbsida eller ett annat företags webbsida där våra annonser förekommer eller när du gör inköp, begär information eller gör personliga inställningar, eller anmäler dig till vissa tjänster. Om du godkänner cookies som används på vår webbsida, webbsidor som drivs av ett annat företag för vår räkning, eller webbsidor där våra annonser förekommer ger du oss tillgång till information om dina intressen. Vi använder informationen för att göra din upplevelse mer personlig. Liknande tekniker är bland annat gif med transparent bakgrund, webbfyrar och pixeltaggar, vilka brukar vara genomskinliga bilder på webbsidor. Våra cookies och liknande tekniker samlar in information om din enhet, operativsystem och webbläsare. De samlar också in information om hur du använder din enhet, och mer information om det finns nedan.

De flesta cookies och liknande tekniker kommer endast samla in avidentifierad information som till exempel hur du kommer till vår webbsida eller din allmänna plats. Men, vissa cookies och liknande tekniker samlar in personlig information. Om du till exempel klickar på ”Kom ihåg mig” när du loggar in på vår webbsida, kommer en cookie att lagra ditt användarnamn.

Cookies och liknande tekniker kan samla in uppgifter som:

  • enheten(-er) du använder (till exempel vilket operativsystem eller typ av enhet du använder för att öppna elektronisk kommunikation från Webforum),
  • information relaterad till din IP-adress som domäninformation, din internetleverantör och allmänna geografiska plats,
  • hur du använder våra webbsidor eller appar, som vad du söker efter, sidorna du tittar på, hur länge ditt besök varar och hur ofta du kommer tillbaka,
  • hur du söker efter våra webbsidor eller appar, vilken webbsida eller app du kom från och vilka av våra samarbetspartners sidor du besöker,
  • vilka annonser eller vilket online-innehåll du tittar på, visar eller klickar på från oss och våra affärs- och marknadsföringspartner,
  • om du öppnar vår elektroniska kommunikation, vilka avsnitt du klickar på och hur ofta du öppnar den

Om du använder din mobila enhet för att visa våra produkter och tjänster kan vi samla in information om enheten, till exempel din plats för att tillhandahålla platsbaserat innehåll som du begär.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
Avima behandlar olika typer av personuppgifter, inklusive identitets- och kontaktuppgifter, arbetsrelaterade uppgifter, information om preferenser, interaktioner med oss, ekonomisk information, trafikdata online samt det innehåll som du lämnar till oss. I de flesta fall erhålls denna information från kunder, partner och användare. Vi köper också listor från marknadsföringsbolag och får information från våra partners via cookie-filer och sociala nätverk.

Personlig information (även kallat personuppgifter) är all information relaterad till en identifierad eller identifierbar person. En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

De typer av personuppgifter från dig som vi behandlar kan innefatta följande:
– identitets- och kontaktrelaterad information, t.ex. namn, företag, e-postadress, telefonnummer, foto, åldersintervall, kontaktadresser
– yrkesinformation, till exempel kundtyp, upphandlande myndighet, tidsram för upphandling, inköp och användning av Avimass produkter, tjänster och digitala innehåll
– information (till exempel energiförbrukning) som är specifik för den digitala plattform du använder
– dina preferenser såsom produkt- och tjänstepreferenser, kontaktpreferenser, preferenser för marknadsföring
– din interaktion med oss, till exempel frågor, beställningar, anspråk, enkätsvar
– ekonomisk information som bankkonto- och kreditkortsuppgifter
– trafikdata online som IP-adress, enhets- och systemidentifierare, användar-ID och lösenord för Avima, länkande webbplats, typ av webbläsare som används, konsulterat innehåll och plats, baserad antingen på din IP-adress eller på information som överförs av din mobila enhet
– innehåll som du har tillhandahållit via onlineforum eller på annat sätt.

Denna sekretesspolicy omfattar inte personlig information som anonymiserats, det vill säga om enskilda personer inte längre kan identifieras eller endast kan identifieras efter en oproportionerlig insats i form av tid, pengar eller arbete. Om anonymiserade data blir identifierbara gäller denna sekretesspolicy.

I de flesta fall samlar vi in personuppgifter direkt från användare som har en affärsrelation med oss. Vi kan också få information via en återförsäljare eller en affärspartner genom att köpa kundlistor från marknadsföringsbolag, från din surfningsupplevelse, från sociala nätverk när du ansluter dig via dessa nätverk och via cookie-filer.

Ditt innehåll

Du kan välja att bidra med innehåll, inklusive foton eller kommentarer, till onlineforum, program eller andra digitala plattformar som drivs av Avima. Innehållet måste vara oförargligt. Det måste respektera lagen, andras rättigheter och intressen. Du får inte dela någon annans information utan medgivande. Du bör tillämpa försiktighet innan du delar information i ett forum.

Innehållet som du tillhandahåller oss måste respektera andras rättigheter och intressen, inklusive deras rätt till skydd av personuppgifter och integritet. Det får inte vara stötande, nedlåtande eller på något sätt skadligt.

Allt tillhandahållande av personuppgifter till Avima om en annan person måste följa sekretesslagstiftningen, inklusive krav på meddelande och medgivande för utlämnande av informationen.

Trots att Avima strävar efter att skydda dina personuppgifter är det inte riskfritt att dela dem online. Om du gör inlägg, kommenterar, anger intresse för något eller delar personuppgifter (inklusive foton) på något forum, socialt nätverk eller blogg, ska du vara medveten om att de personuppgifter du lämnar kan läsas, visas, samlas in eller användas av andra användare på dessa forum och kan användas för att kontakta dig, skicka obeställda meddelanden till dig eller för andra syften som varken du eller Avima kan styra över. Avima ansvarar inte för de personuppgifter du väljer att lämna på dessa forum. Du bör tillämpa försiktighet innan du bestämmer dig för att dela information om dig själv eller någon annan.

Vem delar vi personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter med Avimas tjänsteleverantörer som deltar i våra aktiviteter, med annonsering och reklam- och designbyråer, med sociala nätverk om du använt dina inloggningsuppgifter från dem, med tredje parts webbplatser om du registrerar dig hos dem med dina inloggningsuppgifter hos Avima, ansvariga tillsynsmyndigheter samt berörda myndigheter och företags efterträdare.

Vi använder oss av tjänsteleverantörer för databehandling och leverans av våra produkter, tjänster och innehåll till dig. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar utan begränsning serverhotell, informationssystem, annonserings- och marknadsföringsbolag, IT-support, säkerhetstjänster, finansiella tjänster, transportörer som levererar produkter, externa redovisningsföretag, advokater och revisorer.

Vi ser till att alla tjänsteleverantörer som arbetar enligt avtal för Avima följer reglerna för datasekretess och följer Avimas riktlinjer.

Vi kan också dela information enligt följande:
– I samband med tillhandahållande av reklam kan vi dela vissa begränsade personuppgifter (t.ex. enhets-id, cookie-filer) med annonshandel eller företag som hanterar annonser på tredje parts webbplatser och appar där du kan se annonser.
– Du får tillgång till vårt digitala innehåll om du registrerar dig via inloggningsuppgifter på webbplatser från tredje part (till exempel Facebook och LinkedIn). Om du gör det kan vi komma åt en del av den information som du registrerat på dessa sociala nätverk, för att hjälpa dig att fylla i registreringsformuläret för Avimas digitala innehåll. Med hjälp av inloggningsuppgifter för dessa webbplatser från tredje part kan du samtidigt informera dina kontakter på dessa webbplatser om att du har skapat ett konto hos Avima. Om du vill veta mer om den information som finns tillgänglig genom dina kontakter på dessa webbplatser och hur du begränsar deras kommunikation, uppmanar vi dig att läsa igenom deras användarvillkor och sekretesspolicy.
– Där så krävs enligt lag eller domstolsbeslut eller för att skydda våra juridiska rättigheter kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter, tillsynsmyndigheter och ansvariga myndigheter.
– På andra sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn eller som du på annat sätt gett ditt medgivande till.
– Tillsammans med andra uppgifter på sådant sätt att din identitet inte rimligen kan fastställas (t.ex. statistiska sammanställningar).

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Avima följer allmänt erkända dataskyddsprinciper (rättvisa, ändamålsbegränsning, datakvalitet, datalagring, efterlevnad av enskildas rättigheter, säkerhet) och har vidtagit rimliga åtgärder för skydd av personuppgifter.

Avima respekterar individens sekretessrättigheter och intressen. Avima iakttar följande principer vid hantering av personuppgifter:

1. Behandla personuppgifter på ett rättvist och lagenligt sätt.
2. Samla in personuppgifter för specificerade legitima ändamål och inte behandla dem ytterligare på sätt som inte är förenliga med de ändamålen.
3. Samla in personuppgifter som är relevanta och inte oskäliga för ändamålet för vilka de samlas in och används. Vi kan anonymisera uppgifter när det är rimligt och lämpligt, beroende på uppgifternas art och de risker som associeras med de avsedda användningsområdena.
4. Hålla personuppgifter korrekta och vid behov aktuella. Vi vidtar rimliga åtgärder för att korrigera eller ta bort information som är felaktig eller ofullständig.
5. Behålla personuppgifter endast så länge de behövs för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades.
6. Behandla personuppgifter i enlighet med individens lagstadgade rättigheter.
7. Vidta lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, otillåten behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada avseende personuppgifter.
8. Vid behandling av känsliga personuppgifter, säkerställa lämplig avisering och godkännande eller att behandlingen följer gällande lagstiftning.

Avima måste se till att ovanstående principer följs.

Avima förbinder sig att vidta kommersiellt rimliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, så att de inte utsätts för obehörig åtkomst, olaglig behandling, oavsiktlig förlust eller skada eller obehörig förstörelse. Vi erbjuder säkra servrar som du kan använda för att göra beställningar eller nå dina kontouppgifter. Vi använder kontrollåtgärder för våra interna system som innehåller personuppgifter. Behöriga användare ges tillgång till sådana system med hjälp av ett unikt id och lösenord. Åtkomst till personuppgifter tillhandahålls endast den personal hos oss som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi gör våra anställda medvetna om korrekt användning och hantering av personuppgifter. Vi kräver även att våra tjänsteleverantörer upprätthåller säkerhetsåtgärder som efterlever regelverken. Vi implementerar säkerhetsåtgärder för att fastställa identiteten hos registrerade användare, så att lämpliga rättigheter och begränsningar kan tillämpas för dessa användare. Om det är en registrerad användare använder vi både inloggning och lösenord för autentisering. Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för dina inloggningsuppgifter.

Genom att använda vårt digitala innehåll eller lämna personuppgifter till oss godkänner du att vi kan kommunicera med dig elektroniskt eller på annat sätt om relaterade aktiviteter rörande säkerhet, sekretess, användning och administration. Trots våra ansträngningar för att införa lämpliga säkerhetsåtgärder medför onlinesurfning risker. Vi kan inte garantera att det är riskfritt.

Tredjepartswebbplatser och sociala medier

Du bör läsa sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser och sociala medier och justera sekretessinställningarna enligt önskemål. Webbplatser och plattformar som inte tillhör Avima omfattas inte av den här sekretesspolicyn.

Avimas digitala plattformar kan innehålla länkar till tredje parts program, produkter, tjänster eller webbplatser för att underlätta för användarna och ge dem information. Om följer de länkarna lämnar du Avimas digitala plattform. Avima råder inte över tredje parts webbplatser eller deras sekretessregler, vilka kan skilja sig från Avimas sekretesspolicy. Vi rekommenderar inte och gör inga kritiska anmärkningar mot tredje parts webbplatser. De personuppgifter du väljer att uppge till eller som samlas in av tredje part omfattas inte av Avimas sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för alla webbplatser du använder innan du samtycker till insamling och användning av dina personuppgifter.

Vi tillhandahåller även länkar till sociala medier som du kan använda för att dela information med dina sociala nätverk och interagera med Avima på diverse sociala medier. Din användning av de här länkarna kan resultera i att uppgifter om dig samlas in eller delas. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn och dina inställningar på de sociala medier där du deltar för att säkerställa att du förstår vilka uppgifter som kan samlas in, användas och delas av de webbplatserna och ändrar dessa inställningar vid behov.

Vilka rättigheter har du?

Avima kommer att tillgodose dina dataskyddsrättigheter, inklusive dina rättigheter att begära åtkomst till dina personuppgifter och begära att de ska raderas eller ändras. Du kan alltid avstå från all direkt marknadsföring som utförs av Avima.

Avima kommer att tillgodose dina dataskyddsrättigheter, inklusive dina rättigheter att komma åt och korrigera dina personuppgifter. Du kan fråga vilken typ av personuppgifter om dig som lagras eller behandlas av Avima-enheter. Du får tillgång till dina personuppgifter, oavsett plats för databehandling och lagring.

Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter och begära att de raderas eller ändras när som helst. Begäran om den registrerades rättigheter kan skickas till: supportATwebforum.com [Ersätt AT i adressen med @].

Du har alltid rätt att avstå från vår marknadsföring. Ditt uttryckliga medgivande efterfrågas när så krävs enligt gällande lagstiftning. Om du vill avanmäla dig från e-postmeddelanden med reklam kan du använda de funktioner som finns längst ned i alla e-postmeddelanden som vi skickar.