Fråga/svar i visuella tavlor i Avima

Smidig och överskådlig hantering av frågor och svar i tavlor som enkelt anpassas till det önskade arbetssättet. Länka till bilder och handlingar och dela synpunkter i ett spårbart kommentarsflöde tills det är dags att fatta beslut. Alla frågor och svar inklusive underlag, kommentarer och beslut kan exporteras för att arkiveras med övrig projektdokumentation.

Personbild (3)

Beslutsfattande

I vår fråga-svar-tavla har ni möjlighet att fatta olika beslut. Allting spåras noggrant, så att ni alltid vet vem som har fattat beslutet och när det skedde. Det är enkelt att exportera beslutsloggar för att hålla koll på historiken och ni kan även filtrera ut alla beslut som har fattats för att få en översiktlig bild.

Tydlig ansvarsfördelning

Genom vår plattform har ni möjlighet att tydligt tilldela och omfördela olika uppgifter efter behov, exempelvis om någon blir sjuk. Detta skapar en klar översikt över vem som har ansvar för vad, vilket är avgörande för att hålla projektet i rörelse och undvika missförstånd. Ansvarsfördelningen ger er en helhetsbild av projektet och genom direkt kommunikation kring varje uppgift säkerställs att alla parter är informerade och engagerade. Ni kan enkelt hålla koll på händelseförloppet kring varje uppgift och spåra all relevant kommunikation för att säkerställa smidig samarbete och framsteg.

Överblick och kommunikation

Med våra tavlor får ni en tydlig översikt över aktuella och framtida uppgifter. Frågor och oklarheter hanteras direkt på plattformen, och all dialog samlas på en lättillgänglig plats. Genom att skapa och följa upp uppgifter i tavlorna har ni full kontroll över processen utan att tappa viktig information i e-postflödet. Detta effektiviserar kommunikationen och frigör tid för att fokusera på framgångsrik projektledning.

Letar du efter ett nytt projektverktyg för ditt byggprojekt?

Gör en tydlig kravlista med vår interaktiva checklista.

Vi möter era behov för lyckat samarbete i byggprojektet

Spara tid och resurser

Att samarbeta gör människors yrkesvardag så mycket trevligare. Men det är också viktigt för attbygga bättre. Vi gör det möjligt att spara tid på administration, att skapa snabbare kommunikationsvägar och att undvika att fördyrande missförstånd uppstör.

Enkelhet att växa med

Som beställare av projekt är man beroende av många specialister och samarbetspartners för att realisera sitt projekt. Men alla har inte samma perspektiv eller fokus. För att skapa en levande plattform som stöttar ett bra projekt behöver funktionerna passa alla, oavsett hurmycket man vet sedan innan eller vilken teknisk kunskap man har. Vi gör det enkelt för er att växa med oss. 

Säker IT-miljö

Säkerhet vad gäller IT-miljö och åtkomst till känslig information har gått från att vara något man kan ta för givet till att vara en av de absolut viktigaste delarna i den digitala miljön vid projekt. Avima tar säkerhet på största allvar med redundant driftmiljö, svensk datalagring och avancerad behörighetsstyrning.

Vanliga funderingar

Vad är Avima?

Avima är en skalbar projektplattform med effektiva funktioner för centrala processer i byggprojekt. Förutom komplett dokument- och ritningshantering stöder lösningen hantering av Fråga/Svar, Avvikelser, Checklistor och alla annan informationshantering i projekt. 

Avima är ett svenskt företag och har de flesta kunderna i Sverige men även i Finland och Norge. Tjänsten har tusentals användare, de flesta i samhällsbyggnadsprojekt och infrastrukturprojekt, både i offentlig och privat regi. 

Är Avima säkert?

Avima är en svensk projektplattform med drift hos Axians (certifierade enligt ISO 27001) i en helt redundant och säker miljö fördelad på två olika datahallar i Stockholm. All kommunikationen med plattformen sker krypterat. Avima har fått förtroendet av flera verksamheter där säkerheten är av största vikt. Vill du ha säkrare datalagring än i Avimar du skriva ut den på papper och låsa in i kassaskåp långt in i berget. 

Är Avima en projektportal?

Avima finns till för projektledare och projektchefer i bygg- och anläggningsprojekt.
Plattformen gör det möjligt att hålla koll på alla beslut som fattas, hitta rätt version av dokument och sköta kommunikation som behövs för att kunna samarbeta effektivt.

Avima gör det är lätt att komma igång med nya projekt, utan att tumma på den funktionalitet som behövs under för att gå hela vägen från planering fram till genomfört projekt.

Det gör att byggprojekt snabbt kan starta och växa med varje företags och användares behov. På så sätt sparas tid, pengar och resurser och ser till att alla bygger tillsammans från start till mål.

Har ni stöd för ritningshantering?

Avima har valt att integrera Autodesk modellvisare som är ett uppskattat stöd till alla som behöver kunna granska modeller men inte själva har CAD-programvaror installerat. 


Har du fler frågor?

Våra senaste artiklar och nyheter