Tillgång till rätt version och färre misstag


KvalitetsBygg såg behovet av en plattform som skulle säkerställa att alla projektmedlemmar har tillgång till rätt information och arbetar med den senaste version av dokument och ritningar. Efter att ha testat olika lösningar har KvalitetsBygg valt Webforum som verktyg.

”Alla kollar på samma handlingar och det är inte diskussioner om vilka handlingar som gäller. Transparens!”, säger Martin Bernsten, operativ chef på KvalitetsBygg.

Utmaning: Att få alla att se samma version av dokument
För byggföretag kan fel i ritningar eller användning av fel version av dokument resultera i stora konsekvenser vad gäller tid och pengar. För KvalitetsBygg är det viktigt att uppnå transparens i arbete och få en bra överblick av handlingar för att inte spendera tid på att ta reda vilka handlingar som gäller.

Lösning: En gemensam arbetsyta i molnet
Under 2018 började KvalitetsBygg test Webforums plattform och redan i början av 2019 hade användandet vuxit från ett projekt till samtliga nybyggnations-projekt. Webforum används som ett gemensam arbetsyta för ritningar- och dokumenthantering där interna och externa projektmedlemmar alltid har tillgång till rätt information.

”Det som är unikt med Webforum är användarvänligheten. Systemet är inte ”flashigt ”utan man satsar på en enkelhet som många förstår.” – Martin Bernsten.

Resultat: Färre fel och effektivare samarbete
Investering i Webforum har lönat sig för KvalitetsBygg både ekonomiskt och praktiskt. Antalet fel har minskat och snabbare informationsdelning har resulterat i tidsbesparingar. Både internt och externt samarbete har underlättats och blev smidigare då alla kunde arbeta med rätt dokumentation när det passar dem.

”Det effektiviserar våra samarbeten och projekt vad gäller ritningar. Vi undviker misstag med att fel ritningar används”, förklarar Bernsten.

Verktyget upplevdes som användarvänligt och enkelt att använda. Det tog bara några workshops innan alla accepterade verktyg och börjad använda Webforum dagligen.