Vindelnbostäder väljer Avima som plattform för byggprojekt


Vindelnbostäder sökte en modern och kostnadseffektiv plattform som samtidigt kunde hjälpa dem att samla allt på ett ställe. Med detta som utgångspunkt valde Vindelnbostäder Avimas plattform.

Vindelnbostäder erbjuder attraktiva boenden i Vindelns kommun och strävar efter att få kommunen att växa samt att fortsatt erbjuda väl underhållna och trivsamma lägenheter och lokaler. För den fortsatta satsningen på minimerad miljöpåverkan sökte företaget en modernare plattform för sin verksamhet.

- Inför kommande projekt insåg vi att det systemstöd vi hade var dyrt och föråldrat, vilket inte låg i linje med vår vision och satsning framåt. Vi valde därför att leta efter ett mer modernt och kostnadseffektivt system. Valet föll på Avima eftersom det är en skalbar plattform som hjälper oss att samla all information i våra byggprojekt på ett ställe. Vi har stort förtroende för att Avima kommer främja vårt samarbete internt och externt samt bidra till vår fortsatta satsning på en minimerad miljöpåverkan säger Tobias Rosencrantz, VD på Vindelnbostäder.

Vindelnbostäder har gjort flera satsningar för att bidra till en hållbar framtid och att etablera en plattform för att effektivisera projektverksamheten går helt i linje med målsättningen att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Avima är en skalbar plattform för byggprojekt som gör det komplexa enkelt. Plattformen är framtagen för att hjälpa projektledaren att spara tid, byggherren att spara kostnader och försäkrar samhällets byggnationer med säker dokumentation som möjliggör hållbar förvaltning över tid.

- Vi på Avima ser fram emot att samarbeta med Vindelnbostäder och att vara ett komplett stöd för deras verksamhet. Genom att använda Avimas effektiva funktioner för att planera, genomföra och följa upp projekt får Vindelnbostäder en mer kostnadseffektiv projektverksamhet, säger William Wictor, Account Executive på Avima.