Ett verktyg som passar en ingenjörs sätt att tänka

Med Andreas Gibrand på Panattoni 

Panattoni är den största utvecklaren av logistik- och industrifastigheter i Europa för sjunde året i rad, efter att ha levererat ca 8 miljoner kvm och 8.2 miljarder euro i placerat kapital under de senaste tre åren. 

Lösning: Panattoni genomför ett pilotprojekt i Avima och använder plattformens dokumenthantering för att effektivisera samarbetet och projektledningen. 

3740-Panattoni

Västervik

Det som verkligen har imponerat mig med Avima är deras lyhördhet. Varje gång vi har haft ett behov har Avima ställt upp och löst det. Det är väldigt få andra system som agerar på samma sätt.

Västervik

Västervik

Om

Panattoni som en branschledare

Panattoni är en framstående fastighetsutvecklare inom industri- och logistiksektorn. Företaget specialiserar sig på att förvärva detaljplanerad mark för industri- och logistikändamål och skapar unika affärscase genom noggrann analys av kostnader för markanskaffning, byggande och uthyrning. 

Med en imponerande global närvaro och lång erfarenhet har Panattoni etablerat sig som en betydande aktör inom fastighetsutveckling. Företaget har över 1000 anställda i Europa och en imponerande portfölj på 21 miljoner kvadratmeter. 

Västervik

andreas gibrand

 

Jag kände direkt att Avima passade mitt sätt att arbeta, det var väldigt flexibelt. Det kanske passar en ingenjörs sätt att tänka. Det var väldigt tydligt.


Andreas Gibrand, Head of Construction, Panattoni

Västervik

Utmaningar

När det inte klaffar 100%

Innan Panattoni övergick till Avima stod de inför utmaningar med sina tidigare verktyg, som inte helt motsvarade deras behov och ansågs vara föråldrade och röriga. Andreas, som idag driver ett stort projekt i Avima, berättar att de var angelägna om att testa något annat som bättre passade deras arbetsflöden. När de fick en presentation om Avima insåg de att det var flexibilitet och tydlighet de letade efter. 

Andreas beskriver hur Avima direkt kändes som det rätta valet för dem, med dess tydliga struktur på mapparna och enkelhet att komma igång. Han betonar att det var enkelt att överföra sin befintliga mappstruktur till Avima med rätt behörigheter. "Genom att alla projektledare använder samma plattform blir det enkelt att samarbeta över projekten; det är bara att lägga till behörigheter och sedan kan vi samarbeta sömlöst. Detta ger oss en gemensam redundans och underlättar samarbete och informationsdelning," säger Andreas Gibrand. 

Möjligheten att återanvända information från tidigare projekt och ha en översikt över hela projektportföljen var avgörande faktorer för deras val av Avima. Genom att välja Avima strävade de efter att göra sin dokumenthantering och projektledning så smidig och effektiv som möjligt. 

Lösning

En enkel och funktionsrik lösning för dokumenthantering

Avima har hjälpt Panattoni att uppnå sina mål för effektiv projektledning genom att erbjuda en omfattande och högfunktionell lösning för dokumenthantering.

Viktiga funktioner: 

  • Dokumenthantering: För Panattoni har dokumenthanteringen i Avima varit avgörande. Trots att plattformen infördes sent i projektfasen ser de nu fram emot att integrera Avima även i framtida projekteringsfaser. 
  • Online viewers: Möjligheten att öppna DWG- och 3D-filer direkt i webbläsaren har varit en enormt uppskattad funktion för Panattoni. I en bransch där alla projekterar i 3D är det ofta en utmaning att hitta ett tillgängligt program för att visa dessa filer på sina egna datorer. Avima löser detta problem genom att erbjuda en smidig och tillgänglig lösning direkt i plattformen.

Andreas betonar vikten av smarta funktioner i Avimas mappstruktur för effektivitet. En sådan funktion är den snabba överblicken över om en mapp är tom eller innehåller filer, vilket sparar tid genom att tillåta snabb granskning utan att öppna varje mapp individuellt.  

Förhandsgranskning av PDF-filer är en annan uppskattad funktion. Genom att visa dokument i miniatyrformat sparar denna funktion tid och förenklar sökandet bland filerna. Dessa förenklingar har gjort Avima till en tidsbesparande resurs för Panattoni, och Andreas poängterar att liknande funktionalitet inte har stötts på någon annanstans. 

Västervik

3394-Panattoni Park Rosersberg Webb

Det som verkligen har imponerat mig med Avima är deras lyhördhet. Varje gång vi har haft ett behov har Avima ställt upp och löst det. Det är väldigt få andra system som agerar på samma sätt.

Andreas Gibrand, Head of Construction, Panattoni

Västervik

Resultat

Friktionsfri projektledning

Effekterna av att använda Avima har varit påtagliga i form av minskad friktion och enkelhet i arbetsflödet för Panattoni. Plattformen har upplevts smidig och lättanvänd för alla, både för de som är äldre och de som är helt nya i branschen. Andreas framhåller särskilt att Avima har ett flertal smarta funktioner som har underlättat deras arbete. På det här sättet har plattformen effektiviserat deras arbetsprocesser och minskat behovet av administrativt arbete. 

Trots att branschen ibland kan vara motvillig mot förändringar har övergången till Avima varit förvånansvärt problemfri, enligt Andreas. "Vi har inte stött på några större hinder eller svårigheter under implementeringen, vilket är ovanligt," säger han. Responsen från både interna och externa användare har varit positiv, och många uppskattar den enkla och intuitiva användarupplevelsen. "Det är en enorm trygghet att veta att Avima bara fungerar utan krångel och att vi kan lita på det när det verkligen gäller," tillägger Andreas. 

Sammanfattningsvis är Avima en pålitlig och effektiv resurs för Panattoni, och Andreas upplever att han sparar tid varje dag. Med denna positiva erfarenhet ser han fram emot att fortsätta använda Avima i framtida projekt.

Västervik

Personbild (4)

 

Effektiva byggprojekt för industri & infrastruktur med Avima

Vi stöttar med: 

  • Komplett dokumenthantering med metadatastöd 
  • Dynamiska ärendelistor för Underrättelser, Avvikelser/ÄTA och Risker 
  • API för att automatiskt överföra dokument och data mellan system 
  • Tavlor för visuellt samarbete kring Fråga/Svar och Leveranser