Ramavtal för offentlig verksamhet

Avimas projektverktyg ingår i Kammarkollegiets ramavtal för Kontorsstöd inom kategorin Programvaror och Tjänster och Addas ramavtal för Programvaror och molntjänster.

Se en fullständig lista över berättigade verksamheter för Kammarkollegiets ramavtal på Avropas hemsida, vilket omfattar:

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting
  • statliga bolag
  • stiftelser

Avimas (tidigare Webforum) verktyg går även att avropa via Atea som ingår i Addas ramavtal för Programvaror och programvaror som molntjänster 2019. Läs mer om ramavtalet på Addas hemsida.

Passar Avima er verksamhet?

Boka en tid tillsammans med oss för att se vilka funktioner som kan möta era behov.

BOKA DEMO

Så fungerar det

Avima är underleverantör till Kammarkollegiet och Adda, vars ramavtal följer avropsrutinen för förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att den avropande organisationen alltid ska förfråga samtliga listade leverantörer.

En lista över dessa som går att avropa via dessa ramavtal, samt mer utförlig information, hittar du på Addas eller Avropas hemsidor.

Om plattformen

Avima är en skalbar plattform för byggprojekt med effektiva funktioner för hantering av projekt, dokument, risker, ärenden och mycket mer. Tjänsten är flexibel, användarvänlig, tillgänglig och säker. Ett komplett stöd för att minska slöseriet i byggprojekt genom att på ett effektivt sätt planera, genomföra och följa upp projekten samt för att förvalta information. Avima säkerställer att samtliga parter har tillgång till rätt information.