Från spretig oreda till strukturerat samarbete

Med Thomas Andersson och Isak Lehnberg på SK Bygg 

SK Bygg är en etablerad svensk byggfirma sedan 1993 med säte i Falkenberg som specialiserar sig på att erbjuda helhetslösningar för byggprojekt.

Lösning: Genom att använda Avima har SK Bygg implementerat en effektiv projekthanteringslösning som möjliggör förbättrad informationsdelning. 

Start-Om2

Västervik

 Det är mycket tid vi sparar bara genom att slippa skicka ut alla förfrågningar och kommunicera. Nu kan vi enkelt bara bjuda in och uppdatera andra.

Västervik

Västervik

Om

SK Bygg

SK Bygg i Falkenberg är en etablerad byggfirma specialiserad på helhetslösningar för både företags- och privatbyggprojekt. Deras erfarenhet inkluderar projekt i varierande storlekar, från små skolbyggnader till stora bostadskomplex med upp till hundratals enheter, med en portfölj av projekt värda upp till 50-60 miljoner. 

Västervik

kundcase (4)

 

 

Vi ser faktiskt inte hur vi skulle kunna byta till något som skulle vara bättre för våra behov.


Thomas Andersson, Delägare och medgrundare
, SK Bygg

Västervik

Utmaningar

När informationen faller mellan stolarna 

Innan SK Bygg integrerade Avima, stod de inför flera utmaningar med att samla all information på ett och samma ställe. Kommunikationen och informationsdelningen var spretig och rörig, spridd över olika platser. De använde mejl eller gick till nästa kontor för att kommunicera, vilket ledde till problem med att uppgifter glömdes bort och var svåra att följa upp. Det resulterade ofta i en oordnad situation där viktig data var utspridd över skrivbord, bokhyllor och olika mappar på datorn. Trots försök att förenkla processen och behålla kontrollen, upplevde de att det snarare skapade ytterligare uppgifter eller system att uppdatera. De insåg att deras gamla system var föråldrade och behövde ersättas med något mer modernt och effektivt. 

För SK Bygg var det viktigt att göra informationsdelningen både internt och externt enklare, samtidigt som de ville etablera enhetliga arbetsstrukturer för alla medarbetare. De behövde en dedikerad projekthanteringsplattform utan ekonomifunktioner, då de redan hade ett välfungerande ekonomisystem på plats. Med andra ord var de i behov av en lösning som enbart fokuserade på projekthantering för att främja effektiv informationsdelning. 

Lösning

Ett komplett projekthanteringssystem för effektiv informationsdelning 

Genom att implementera Avima har SK Bygg lyckats nå sina mål genom att införa en heltäckande lösning för projekthantering som främjar effektiv informationsdelning. Avima underlättar hanteringen av de cirka 250 projekt per år som skapas på plattformen.

Viktiga funktioner: 

  • Dokumenthantering: Med Avima har SK Bygg lyckats samla all information på ett ställe med tydliga behörigheter och en strukturerad mappstruktur.  
  • Delning av förfrågningsunderlag: Genom att skapa och dela förfrågningsunderlag i Avima har SK Bygg effektiviserat kommunikationen med externa parter och projektintressenter.
  • Visuella tavlor: SK Bygg har upptäckt och utnyttjat Avimas visuella tavlor för att delegera arbetsuppgifter. Dessa tavlor har fundamentalt förändrat sättet de organiserar och hanterar sina projekt på.  

Genom att använda Avima har SK Bygg effektiviserat sin kommunikation och informationshantering genom att centralisera allt på en enda plattform. Thomas poängterar att en betydande fördel med Avima är att de nu slipper använda andra portaler, vilket gör det lättare att hantera och följa upp projekt tillsammans med beställare, entreprenörer och medarbetare.   

Några funktioner som SK Bygg verkligen uppskattar är möjligheten att enkelt kontrollera om dokumentmappar är tomma, vilket sparar tid i projekthanteringen. Dessutom är det en fördel att Avima låter dem visa 3D- och DWG-filer direkt i plattformen, vilket gör det enklare att granska ritningar även ute på byggplatsen. Genom att strukturera upp användarna i olika behörighetsgrupper kan de också säkerställa att varje individ endast har tillgång till relevanta dokument. 

Att ta de första stegen med systemet har varit en smidig process för SK Bygg, och de behövde inte använda alla funktioner från början. Istället har de kunnat skräddarsy plattformen efter sina egna behov och gradvis lägga till funktioner allt eftersom. Tack vare att Avima är användarvänligt och lätt att förstå kände de sig inte avskräckta av att lära sig det nya systemet. SK Bygg ser fram emot att dra ännu större nytta av plattformens alla funktioner i framtiden. 

Västervik

kundcase (5)

 

 

 

Det är mycket tid vi sparar bara genom att slippa skicka ut alla förfrågningar och kommunicera. Nu kan vi enkelt bara bjuda in och uppdatera andra.

Isak Lehnberg, Kalkylator, SK Bygg

Västervik

Resultat

Att slippa dubbelarbete

SK Bygg upplever positiva effekter efter de har implementerat Avima. Deras projektledning och arbetsmetoder har förbättrats, genom att det har blivit enklare att hantera projekt digitalt och samla all viktig information på en enda plattform. Istället för att lägga till en ytterligare administrativ börda, möjliggör Avima för dem att kommunicera och dela information effektivare både internt och externt. 

Den mest märkbara förändringen är att de nu har ett enhetligt arbetssätt och har blivit mer systematiska i sina metoder, säger Thomas. Den nya metoden gör det enklare att hålla koll på uppgifterna och minska risken för att något glöms bort. Dessutom är det positivt att deadline och andra viktiga datum syns tydligt, vilket underlättar planering och uppföljning av arbetsuppgifter. En direkt fördel av detta är att de inte längre behöver lägga upp saker på ett ställe och sedan flytta dem till ett annat, vilket sparar mycket dubbelarbete. Nu behöver de bara göra det en gång och alla kan enkelt komma åt informationen. De är medvetna om att om de missar något beror det på att de inte har uppdaterat informationen i Avima, vilket ger dem en tydlig bild av var ansvaret ligger om något går fel. 

Sammanfattningsvis är SK Bygg nöjda med sitt val av Avima. Sedan de tog beslutet har de inte ångrat sig, påpekar Isak. “Vi ser faktiskt inte hur vi skulle kunna byta till något som skulle vara bättre för våra behov,” avslutar Thomas Andersson. 

Västervik

Personbild (9)

 

Effektiva byggprojekt för fastighet & bostad med Avima

Vi stöttar med:

  • Mallprojekt för att underlätta gemensamt arbetssätt i alla projekt 
  • Stöd för malldokument som främjar kvalitet 
  • Transparent utlåning av förvaltningshandlingar till projekt 
  • Enkel och tydlig statusrapportering från projekt till ledningen