5 framgångskoncept för bostadsproduktion

Stockholmshusen är ett av stadens största utvecklingsprojekt. Målet är att bygga tusentals nya hyresrätter. Nu delar Bengt Rehn med sig av deras framgång.


Hur uppnår man framgång i gemensamma initiativ för bostadsproduktion? Med stort fokus på effektivt samarbete kommer man åtminstone långt. I ett avsnitt av Byggsnack möter Avimas VD David Björk projektkoordinatorn Bengt Rehn från Stockholmshusen. Stockholmshusen representerar ett banbrytande koncept som omdefinierar bostadsbyggandet i Stockholm med ett klart mål att tackla bostadsbristen i staden.

I podcastavsnittet delar Bengt med sig av en unik inblick i bakgrunden, målen och de faktorer som har gjort Stockholmshusen till en föregångare inom bostadsbyggandet. Genom att utforska deras vision får vi en förståelse för hur Stockholmshusen strävar efter att inte bara uppföra bostäder utan även att skapa en hållbar och livskraftig stadsmiljö för framtida generationer. I denna blogg kommer vi att lyfta fram fem framgångsfaktorer från Stockholmshusen.

Lyssna på vår podd här!

Vad är Stockholmshusen?

Stockholmshusen är ett banbrytande koncept och ett samarbete mellan de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm: Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Deras huvudsakliga målsättning är att bygga tusentals nya lägenheter till rimliga hyror för att tackla den akuta bostadsbristen i Stockholm. Initiativet uppstod år 2014 ur en gemensam insikt om att ett kraftfullt samarbete var nödvändigt för att effektivisera bostadsbyggandet och möta stadens behov. Genom att kombinera resurser och expertis från olika bolag har Stockholmshusen kunnat skapa ett unikt koncept för effektiv bostadsproduktion. 

"Stockholmshusen är mer än bara byggnader - det är ett koncept för att bygga tusentals nya lägenheter till rimliga hyror," säger Bengt Rehn. 

5 framgångskoncept för bostadsproduktion

Att tackla den akuta bostadsbristen i storstäder som Stockholm kräver innovativa och samarbetsinriktade lösningar. Ta del av Stockholmshusens 5 framgångskoncept för effektiv bostadsproduktion.

 1. Strategiskt samarbete

  Genom att samla de mest inflytelserika bostadsaktörerna i Stockholm har Stockholmshusen inte bara skapat en effektiv allians utan även en kraftfull katalysator för bostadsutveckling. Detta samarbete har inte bara snabbat på bostadsproduktionen utan också möjliggjort resursdelning och kompetensöverföring, vilket har lett till innovativa lösningar och en ökad kapacitet att möta stadens bostadsbehov.

 2. Bredd i projektgruppens sammansättning

  En av nyckelfaktorerna bakom framgången är att ha en projektgrupp med bred kompetens och representation från olika intressenter såsom bostadsbolag, entreprenörer, kommunen och stadsbyggnadskontoret. Detta möjliggör ett helhetsperspektiv där alla aspekter av projektet beaktas från tidiga skeden till genomförandet, vilket ökar chanserna till att uppnå önskade resultat och undvika potentiella problem.

 3. Dynamiska inköpssystem

  Stockholmshusen har implementerat dynamiska inköpssystem för att effektivisera upphandlingsprocessen och främja konkurrens bland entreprenörer. Genom att skapa en pool av kvalificerade entreprenörer och låta dem konkurrera om olika projekt ökar chansen att hitta de mest lämpliga partnersna för varje specifikt uppdrag. Detta tillvägagångssätt minskar inte bara onödiga fördröjningar utan främjar också innovation och kostnadseffektivitet.

 4. Parallella processer och tidsförkortning

  Stockholmshusen strävar efter att minimera projekttiderna genom att driva olika delar av projektet samtidigt. Istället för att vänta på att en process ska slutföras innan nästa påbörjas, parallelliseras flera steg i projektutvecklingen. Till exempel påbörjar de projektering av byggnaden samtidigt som de arbetar med att ta fram detaljplanen. Genom att optimera tidsanvändningen på detta sätt kan de markant minska den totala tiden från idé till färdig byggnad. 

 5. Tydlig vision och gestaltning

  Genom samarbetet med Stockholms stad, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret strävar Stockholmshusen efter att definiera en klar vision och säkerställa att bostadsprojekten inte bara harmoniserar med stadsmiljön utan också smälter väl in i de specifika områden där de planeras att uppföras. Genom att etablera noggrant utformade riktlinjer för byggnadsgestaltning, såsom val av färger på fasader samt design av fönster och balkonger, värnar de om att upprätthålla en enhetlig och hög kvalitetsstandard för bostadsutvecklingen. Denna fokuserade samverkan möjliggör inte bara enhetliga beslut utan bidrar också till en effektiv realisering av målen för bostadsproduktionen. 

Sammanfattning

Stockholmshusen har banat väg för framgångsrik bostadsproduktion genom sitt innovativa koncept och effektiva arbetsmetoder. Genom samarbete, kortade projekttider, dynamiska inköpssystem och flexibilitet har de visat att det är möjligt att adressera bostadsbristen i Stockholm på ett effektivt och hållbart sätt. Med dessa fem framgångskoncept som inspiration kan även andra aktörer inom bostadsutveckling dra lärdom för att möta de utmaningar som bostadsmarknaden idag står inför. 

Bengt Rehn

Projektkoordinator, Stockholmshusen

 

 

Hur kan Avima hjälpa ditt byggprojekt?

Genom vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa dig att navigera genom utmaningarna inom bostadsproduktion och hitta skräddarsydda lösningar för dina behov. Genom att modernisera samarbetet, strukturera mappar och hantera behörigheter effektivt, strävar plattformen efter att förkorta projekttidslinjer, minimera misstag och främja snabb informationsdelning.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja dig inom fastighet och bostadsutveckling. Boka en gratis demo!

Relaterade blogginlägg

Vill du få information från oss på Avima direkt i din inkorg?

Registrera din email här!