Hur skapar man bra beslutsunderlag för byggprojekt?

Med Arvid Almberg reder vi ut hur tidiga strategier och noggrann analys kan leda till bättre resultat i byggprojekt.


Byggbranschen är en komplex sektor där stora investeringar ofta möts av ännu större utmaningar. Att hantera risker, osäkerheter och kostnadsöverskridanden är vanliga hinder som beställare och projektledare ställs inför.

Att ta sig an ett storskaligt byggprojekt är att navigera genom ett komplicerat nätverk av vägval, där varje beslut kan ha långtgående konsekvenser för projektets framgång eller misslyckande. För att vägleda oss genom projektets labyrint möter vi Arvid Almberg från det ledande teknikkonsultbolaget AFRY i Stockholm. Med sina 20 år i branschen, varav en stor del ägnats åt att specialisera sig på att skapa beslutsunderlag för byggprojekt, är Arvid en källa till djup insikt och erfarenhet.

I ett avsnitt av podden Byggsnack delade Arvid med sig av sina tankar och strategier kring hur man effektivt hanterar risker och osäkerheter i tidiga skeden av ett byggprojekt. Från avancerade simuleringstekniker till en noggrann analys av byggherrekostnader sammanfattar vi i denna blogg de olika strategierna och metoderna som Arvid rekommenderar för att skapa robusta beslutsunderlag för byggprojekt.

Lyssna på vår podd här!

Att tänka till innan

Arvid betonar vikten av att "tänka till innan" i byggprojekt, särskilt när det gäller stora infrastrukturprojekt som sjukhus eller vägar. Genom att fokusera på tidiga skeden av projektet kan man identifiera och hantera risker och osäkerheter på ett effektivt sätt.

En central del av att "tänka till innan" är att identifiera och hantera risker på ett proaktivt sätt. Genom att genomföra grundliga riskanalyser i de tidiga skedena av ett projekt kan potentiella hot och utmaningar identifieras och adresseras innan de får möjlighet att eskalera. Arvids förmåga att se bortom det uppenbara och identifiera potentiella riskfaktorer gör honom till en ovärderlig resurs för beställare som strävar efter att minimera osäkerheten och maximera framgången.

Genom att investera tid och resurser i att utveckla välgrundade beslutsunderlag kan beställare undvika att falla i fällan att fatta beslut på bristfällig information och i stället styra sina projekt mot framgång.

Monte Carlo metoden

För att skapa solida beslutsunderlag är det avgörande att tidigt förstå och hantera osäkerheterna som är inbäddade i varje byggprojekt. Här exemplifierar Arvid Monte Carlo-simulering. Genom att använda denna avancerade metod kan projektledare och beslutsfattare få en djupare förståelse för kostnadsvariationerna och osäkerheterna i projektet. Istället för att bara ge en fast siffra för kostnadsestimatet genererar Monte Carlo-simuleringen en kostnadskurva baserad på ett stort antal simuleringar av olika utfall. Detta ger en mer realistisk bild av potentiella kostnader och hjälper till att informera beslutsfattare om vilka risker som kan uppstå och hur de bäst kan hanteras.

Arvid betonar vikten av att inte bara förlita sig på traditionella kostnadsestimat utan att integrera avancerade tekniker som Monte Carlo-simulering för att få en mer nyanserad bild av projektets ekonomiska landskap. Genom att omfamna osäkerheten istället för att försöka undvika den kan projektteamen bättre förbereda sig för de utmaningar som kan uppstå längs vägen.


Arvid Almberg

Senior Project Advisor, AFRY

 

 

Att bryta ned kostnader

För att verkligen förstå och hantera kostnader måste vi titta bortom bara entreprenadkostnaden menar Arvid. Byggherrekostnaden utgör en ofta förbisedd men betydande del av den totala budgeten för ett byggprojekt. Genom att noggrant bryta ner och analysera denna kostnadspost kan vi få en mer nyanserad och realistisk bild av projektets ekonomiska krav. Arvid betonar vikten av att inte underskatta detta steg och hur det kan vara avgörande för att undvika överskridanden och för att säkerställa projektets framgång.

Skapa bra beslutsunderlag med rätt förutsättningar

För att skapa ett välgrundat beslutsunderlag är det avgörande att involvera experter från olika relevanta områden. Deras expertis möjliggör identifiering av både utmaningar och möjligheter i projektet samt utformning av strategier för hantering. Användning av standardiserade processer och metoder säkerställer en enhetlig och noggrann bedömning av projektets omfattning och risker.

Det är avgörande att vara öppen för att använda externa resurser och experter för att genomföra analyser och utvärderingar av projektet. Genom att ta hjälp av oberoende analysfirmor och specialister kan man få en objektiv bedömning av projektets genomförbarhet och kostnader. Detta är särskilt viktigt för att undvika potentiella intressekonflikter och säkerställa att beslutsunderlaget är så opartiskt och tillförlitligt som möjligt. Att ta hjälp av externa resurser kan också bidra till att tillhandahålla ytterligare expertis och insikter som kan vara ovärderliga för projektets framgång.

Sammanfattningsvis...

Att skapa hållbara beslutsunderlag för byggprojekt är en mångfacetterad process som kräver noggrannhet, expertis och en välstrukturerad metodik. Genom att använda avancerade tekniker som Monte Carlo-simulering för kostnadsestimering och genom att noggrant bryta ner alla kostnadsposter, inklusive byggherrekostnaden, kan vi skapa en mer realistisk bild av projektets ekonomiska landskap. Att involvera kunniga personer och tillämpa standardiserade processer och metoder är avgörande för att identifiera och hantera osäkerheter på ett effektivt sätt. Med en realistisk och noggrann approach till beslutsfattande kan vi minimera riskerna, optimera resurserna och säkerställa att våra byggprojekt når sina mål på ett effektivt och lönsamt sätt.

Hur kan Avima effektivisera dina byggprojekt?

Avima effektiviserar dina byggprojekt genom att erbjuda en digital projektverktygslösning som samlar alla nödvändiga verktyg på en plats. Vi eliminerar behovet av att leta efter och sammanställa information, vilket sparar värdefull tid för dig och dina projektdeltagare. Genom att modernisera samarbetet, strukturera mappar och hantera behörigheter effektivt, strävar plattformen efter att förkorta projekttidslinjer, minimera misstag och främja snabb informationsdelning.

Vill du se hur det fungerar i praktiken? Boka en gratis demo idag!

Relaterade blogginlägg

Vill du få information från oss på Avima direkt i din inkorg?

Registrera din email här!