Vad är prefab och är det framtiden?

Lär dig mer om modulärt byggande och prefabricerade lösningar med Niklas Andersson.


I dagens bygg- och fastighetssektor har modulär byggnation blivit alltmer populärt och ses av många som en av framtidens nyckeltrender. För att bättre förstå denna spännande utveckling har vi haft förmånen att sitta ned med Niklas Andersson, en framstående expert på området, i ett avsnitt av Avimas podd Byggsnack. Niklas delar med sig av sin kunskap och passion för modulära byggnader samt ger oss en inblick i dess fördelar, utmaningar och framtidsutsikter. Den här bloggen kommer sammanfatta Niklas insikter.

Lyssna på vår podd här!

Vem är Niklas Andersson?

Niklas Andersson är en specialist-generalist inom bygg- och fastighetssektorn, med särskild expertis inom modulärt byggande. Hans engagemang inom detta område tog fart för cirka 5–6 år sedan när han arbetade med företaget Sizes, som var framstående inom detta område. Denna erfarenhet ledde till att Niklas fördjupade sig i modulära byggnader mer än någonsin tidigare.

Vad är prefab?

Prefab är i grund och botten ett samlingsnamn för allt som tillverkas utanför byggarbetsplatsen. Det kan vara allt från 3D-moduler till förmonterade armeringskassetter. Inom prefabricering finns det en mängd olika varianter, vilket gör det till ett brett begrepp.

Om man tittar närmare på det är prefab och modulärt byggande två olika metoder för att konstruera byggnader på ett mer effektivt och industrialiserat sätt jämfört med den traditionella byggprocessen.

  1. Prefab: Förkortningen "prefab" kommer från det engelska ordet "prefabricated", vilket innebär att olika delar av en byggnad tillverkas på en fabrik eller produktionsanläggning och sedan transporteras till byggarbetsplatsen för montering. Prefabricerade delar kan vara allt från väggelement, tak, golv till olika installationer och detaljer. Genom att tillverka delarna i en kontrollerad fabriksmiljö kan man uppnå högre precision, kvalitet och effektivitet jämfört med att bygga dem på plats.
  2. Modulärt Byggande: Modulärt byggande involverar att hela enheter eller moduler av en byggnad tillverkas i fabriken och sedan transporteras till platsen för att monteras ihop till den färdiga byggnaden. Dessa moduler kan vara relativt små och innehålla enstaka rum eller vara större och omfatta flera våningar av en byggnad. Modulärt byggande tillåter en hög grad av standardisering och repetition, vilket leder till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

Båda dessa metoder syftar till att optimera byggprocessen genom att flytta en del av arbetet från byggarbetsplatsen till en mer kontrollerad och effektiv fabriksmiljö.

Fördelar och utmaningar med modulär byggnation

En av de mest framträdande fördelarna med modulär byggnation är den kontrollerade miljön där modulerna tillverkas. Detta ger inte bara ökad effektivitet utan också en högre kvalitet, då arbetet kan utföras under optimala förhållanden. Att ha tillgång till väl upplysta, uppvärmda och torra lokaler med optimala verktyg bidrar till att minska risken för fel och brister som kan uppstå vid traditionell byggnation på plats.

Utmaningar med att implementera modulär byggnation inkluderar att balansera och planera produktionen jämnt över tid i en fabriksmiljö. Det kräver noggrann koordinering och anpassning av hela processen, inklusive banktjänster och bygglov, till den modulära tillverkningsmetoden. Att säkerställa att fabriken är fullt belagd och att produktionen håller en jämn takt är nödvändigt för att undvika flaskhalsar och förseningar.

Går det att implementera modulära principer i traditionella byggföretag?

Implementering av modulära principer i traditionella byggföretag innebär en djupgående omvandling av både arbetssätt och tankegångar. Det handlar inte bara om att förflytta produktionen från byggarbetsplatsen till en fabrik utan också om att integrera en hel kultur av effektivitet och kvalitet i hela byggprocessen.

Trots de utmaningar som detta medför finns det betydande möjligheter för traditionella byggföretag att dra nytta av modulära principer. Genom att anpassa sina arbetssätt kan företagen förbättra effektiviteten och kvaliteten i byggprocessen samtidigt som de minskar risken för fel och förseningar. Detta kan på lång sikt leda till ökad konkurrenskraft och förbättrade resultat.

Niklas understryker att modulärt byggande inte bara handlar om att förflytta produktionsplatsen utan om att införliva en hel filosofi i byggprocessen. Han påpekar de stora organisatoriska utmaningarna för byggföretag i alla storlekar som vill implementera modulära principer. Mindre byggfirmor som håller fast vid en tydlig filosofi och metodik har visat sig vara framgångsrika, medan större företag har haft svårt att anpassa sig till det nya tankesättet.

Enligt Niklas är det viktigt att undvika onödiga beslut och istället delegera vissa beslut till dem som utför arbetet. Noggrann planering och en strävan efter kontinuerliga förbättringar är också centrala principer som kan hjälpa byggföretag att implementera modulära arbetssätt. Han betonar att det krävs en förändring i tankesättet och att man bör fokusera mer på resultatet än på de exakta arbetsmetoderna, vilket kan öppna upp för en mer flexibel och effektiv byggprocess.

Niklas pekar även på utmaningarna utanför själva byggföretagen, såsom krav från banker och kommuner som inte är vana vid det nya arbetssättet. Han förespråkar en förändring i diskussionsklimatet inom byggbranschen. Istället för att fokusera på tekniska aspekter, som hur något är konstruerat eller fungerar, bör kundfokus ligga på estetiska detaljer, det vill säga hur något ser ut eller uppfattas visuellt. Detta skulle kunna underlätta implementeringen av modulära principer och öppna upp för en mer effektiv och flexibel byggsektor.

Sammanfattning

Niklas bidrar med ett värdefullt perspektiv när det gäller modulärt byggande och hur organisationer kan jobba med det. Vi ser att modulär byggnation erbjuder många fördelar men också utmaningar som måste övervinnas. Det kräver inte bara tekniska lösningar utan också förändringar i tankesätt och arbetssätt inom hela branschen. Trots utmaningarna finns det betydande möjligheter för traditionella byggföretag att dra nytta av modulära principer. Genom att anpassa arbetssättet kan företagen förbättra effektiviteten och kvaliteten i byggprocessen, samtidigt som de minskar risken för fel och förseningar. Detta kan på lång sikt leda till ökad konkurrenskraft och förbättrade resultat.

 

Niklas Andersson,

VD & Grundare, Ombrella

 

 

Hur kan Avima hjälpa ditt byggprojekt?

Genom vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa dig att navigera genom utmaningarna inom bostadsproduktion och ta projektarbetet till nya höjder. Genom att modernisera samarbetet, strukturera mappar och hantera behörigheter effektivt, strävar plattformen efter att förkorta projekttidslinjer, minimera misstag och främja snabb informationsdelning.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja dig inom fastighet och bostadsutveckling. Boka en gratis demo!

Relaterade blogginlägg

Vill du få information från oss på Avima direkt i din inkorg?

Registrera din email här!