Varför går digitaliseringen av bygg- och fastighetsbranschen så långsamt?

Lotta Wibeck delar insikter om digitaliseringens utmaningar inom bygg- och fastighetsbranschen.


Digitaliseringen har blivit en central kraft för innovation och framsteg, förändrat arbetsmetoder och omdefinierat industrier. Trots dessa framsteg står bygg- och fastighetssektorn fortfarande på startlinjen. I ett avsnitt av podden Byggsnack delar digitaliseringsdrottningen Lotta Wibeck, en visionär inom samhällsbyggnadssektorn, sina insikter. Den här bloggen kommer att titta på utmaningarna inom bygg- och fastighetsbranschen och hur de kan ställa om. 

Lyssna på vår podd här!

Vad är utmaningarna med digitalisering inom bygg- och fastighetsbranschen?

Utmaningarna med digitalisering inom bygg- och fastighetssektorn är många, men en central del av problemet är bristen på vilja från de stora aktörerna i branschen att investera. Trots de uppenbara fördelarna med förbättrade arbetsprocesser som också kan leda till ekonomiska fördelar, har många företag ännu inte prioriterat tillräckliga resurser för att genomföra nödvändiga digitala förändringar. Många bolag har också köpt olika verktyg, i fel storlek och anpassning, vilket gjort att de fortfarande ser det som en kostnad och inte en investering. De saknar därmed en plan för framtiden.

Ett annat påtagligt hinder är personalens ovilja mot förändring. Många är fasta vid traditionella arbetssätt och har inte fullt ut omfamnat de digitala verktyg som har introducerats. Att övervinna dessa utmaningar kräver en enhetlig och övergripande strategi som möter branschens unika behov och möjliggör en smidig övergång till den digitala framtiden. Det handlar om att inte bara införa nya verktyg utan också om att skapa en kultur där digitalisering ses som en nödvändig och givande investering för branschens fortsatta tillväxt och utveckling. Sedan behöver hela branschen acceptera att det kan vara en krånglig fas i början, men att det är en fas vi måste gå igenom. 

Vad är Hollywood projekt?

"Hollywood-projekt" är en term som Lotta Wibeck använder för att referera till omfattande bygg- och fastighetsprojekt som får en betydande andel finansiella resurser inom branschen. Med sina 25 års erfarenhet inom IT och digitalisering framhäver Lotta det brådskande behovet av att öka utvecklingstakten inom bygg- och fastighetsbranschen. I diskussionen om Hollywood-projekt understryker hon vikten av samverkan mellan techbolag och byggbolag. En framgångsrik digital omställning kräver att båda parter arbetar i symbios.

Lotta uttrycker oro över att en stor del av investeringarna tenderar att riktas mot mycket stora projekt som ofta stannar vid pilotfasen och inte skalar upp till full implementering. Hon identifierar problemet i att techbolagen är främst intresserade av utvecklingsfasen och inte lika engagerade i den efterföljande förvaltningen. För att säkerställa genuin framgång och effektiv digitalisering krävs enligt henne att vi går bortom de initiala spotlightsen och mediebelysta faserna.

Lotta betonar behovet av att förändra tankesättet inom hela byggbranschen för att uppskatta det långsiktiga värdet av investeringar i innovativa lösningar. Att se bortom de kortsiktiga framträdandena och fokusera på en hållbar och långsiktig integration av digitalisering blir avgörande för branschens framtida utveckling. 

Hur kan byggföretag ställa om?

För att underlätta byggföretagens digitala omställning krävs en välgenomtänkt kombination av strategier och åtgärder. Här är tre nyckelfaktorer:

  • Digitalisering är en investering: Den centrala punkten är att omvärdera synen på digitalisering från en kostnad till en investering. Företag måste förstå att digitalisering inte bara förbättrar arbetsprocesser utan också ökar produktiviteten, vilket i slutändan genererar positiva ekonomiska resultat.
  • Större företag som nyckelroll: Större företag spelar en avgörande roll i att vara föregångare och investera i digitala innovationer. För att hantera motståndet mot förändring inom arbetsstyrkan krävs investeringar i utbildning och stöd. Att skapa en företagskultur som främjar kontinuerlig förbättring och öppenhet gentemot digitala lösningar blir också avgörande för framgång.
  • Integrera stegvis: För att övervinna utmaningarna med så kallade Hollywood-projekt krävs en nedbrytning i mindre, hanterbara delar. Genom att införa digitala verktyg och processer stegvis kan företag undvika överväldigande hinder och istället fokusera på att integrera lösningar som passar deras specifika behov. Hitta företag som vill hjälpa dig hela vägen. 

Det är uppenbart att bygg- och fastighetsbranschen står inför unika utmaningar när det gäller digitaliseringen. Genom att övervinna motståndet mot förändring, investera i innovation och skapa hållbara digitala ekosystem kan branschen accelerera sin resa mot effektivitet och sömlöst samarbete.

Vad är DigiLyftet?

DigiLyftet är ett tvåårigt projekt finansierat av Smart Built Environment och drivs av Lotta Wibeck. Det har sitt ursprung i det större projektet Bygglyftet och utgör en coachande och strategisk metodik som vägleder små till medelstora (SME) byggföretag genom den komplexa labyrinten av digital transformation.

DigiLyftet representerar inte bara ett initiativ; det är en omfattande strategi som syftar till att stödja och hjälpa byggföretag i deras digitala omställning. Istället för att anlita konsulter som pekar med fingret, stöder DigiLyftet företag genom coaching och tillhandahåller hjälpsamma hjälpmedel och resurser. För att mäta framgång har DigiLyftet en tydlig plan. Genom att skapa en digital verktygslåda, anpassad efter branschens processer och utmaningar, syftar man till att ge företagen konkreta verktyg att arbeta med. Den inkluderande ansatsen, där företagen känner sig delaktiga från början, är nyckeln för att säkerställa en smidig övergång till digitalisering på alla nivåer inom företaget, från projektledning till arbetsplatsen.

DigiLyftet innebär också en omvärdering av företagets kultur och arbetssätt. Lotta Wibeck betonar vikten av att bryta ned silos och främja samarbete mellan olika avdelningar. Genom att implementera DigiLyftet får företag verktyg för att skapa en digital arbetsmiljö där information delas smidigt och där medarbetare har de nödvändiga färdigheterna för att dra nytta av digitala verktyg.

Lotta Wibeck

En drivande kraft för digitalisering i samhällsbyggnads-sektorn

Avima digitaliserar dina byggprojekt

Hur ser din mappstruktur för byggprojekt ut? Modernisera den genom att använda vår digitala plattform som effektiviserar samarbete. Vi strävar efter att förkorta projekttidslinjer, minimera misstag och underlätta snabb informationsdelning. Vårt klara uppdrag är att eliminera onödigt tids- och kostnadsslöseri inom byggprojekt.

Ta steget och upptäck hur Avima konkret kan förbättra din arbetsprocess och bli en investering för ditt företags framtid. Boka en gratis demo idag!

Relaterade blogginlägg

Vill du få information från oss på Avima direkt i din inkorg?

Registrera din email här!