Vikten av snabbhet i projekt och hur du uppnår det

Optimera ditt byggprojekt med snabbhet och kvalitet. Upptäck experttips från Moment's VD, Erik Sjöberg, för effektiva och högkvalitativa resultat.


Hur kan snabbhet i byggprojekt uppnås utan att kompromissa med kvaliteten? För Moment's VD, Erik Sjöberg, är det avgörande att först förstå varför snabbhet har sådan stor betydelse. I ett avsnitt av podden Byggsnack intervjuar David Björk, VD på Webforum, Erik, som är expert på tids- och effektivitetsstrategier inom byggprojekt. I den här bloggen sammanfattar vi Eriks nyckelinsikter och delar hans praktiska tips för att optimera effektiviteten och säkerställa högkvalitativa resultat i byggprojekt.

Lyssna på vår podd här!

Varför är snabbhet viktigt i ditt byggprojekt?

Tiden är en knapp resurs, och förmågan att slutföra ett byggprojekt i tid har en direkt inverkan på ekonomin, projektets resultat och kundnöjdheten. Varför är då snabbhet så viktig?

Låt oss börja med ekonomin. Ett längre byggprojekt innebär oftast högre kostnader. Material, arbetskraft och andra utgifter adderas snabbt och kan påverka projektets budget avsevärt. Snabbhet blir därmed en nyckelfaktor för att hålla kostnaderna i schack och säkerställa projektets lönsamhet.

Kundnöjdhet är en annan avgörande faktor. Att slutföra ett projekt i tid ökar inte bara förtroendet hos kunden utan kan också leda till positiva rekommendationer och framtida affärsmöjligheter. Å andra sidan ökar onödiga förseningar risken för missnöje och kan leda till negativa konsekvenser för företagets rykte.

Sist men inte minst, yttre faktorer som väderförhållanden och politiska beslut kan påverka ett projekt negativt. Ju längre projektet pågår, desto större blir risken för att dessa faktorer spelar en roll. Snabbhet blir därmed en försäkring mot oväntade påverkningar utifrån.

Hur uppnår man snabbhet i ett byggprojekt?

Hur kan man egentligen uppnå snabbhet i ett byggprojekt? Enligt Erik Sjöberg är det viktigaste att komma ihåg att snabbheten inte främst styrs av grundplaneringen, strukturen eller slutprocessen, även om dessa är viktiga delar i projektet.

Den främsta källan till ett snabbt projekt är människorna på arbetsplatsen och deras samarbete. Det är en aspekt som ofta förbises i projektplaneringen. Att alla känner sig delaktiga, är medvetna om målet och trivs på arbetsplatsen är avgörande. Genom att skapa en arbetsmiljö där dessa faktorer prioriteras kommer arbetet inte bara att bli effektivare och snabbare, utan också trevligare och mer lönsamt för alla involverade.

Att uppnå detta kan vara utmanande, särskilt i större projekt med många deltagare. I avsnittet framhäver Erik en lösning som hans team implementerade för ett IT-företag med 80 anställda som sällan träffades. För att stärka moralen och säkerställa effektivitet beslutade de att fysiskt mötas några gånger i månaden. Genom dessa möten lärde sig deltagarna känna varandra, socialiserade och delade kunskap och erfarenheter. På mötena diskuterades arbetet, avdelningarnas roller och det övergripande målet med projektet. Det blev ett enkelt sätt att öka personalens effektivitet, moral och arbetsglädje samtidigt som alla riktades mot samma mål.

Tre tips för snabbhet och effektivitet i byggprojekt

  • Engagera arbetskraften och främja samarbete: Snabbhet i byggprojektet beror inte bara på planering och struktur utan i hög grad på hur effektivt människor samarbetar och är engagerade i projektet. Skapa en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och trivs för att öka effektiviteten och snabbheten.
  • Skapa möjligheter till samarbete och kommunikation: I större projekt är det avgörande att främja kommunikation och samarbete. Fysiska eller virtuella möten där teamet delar kunskap och erfarenheter kan stärka moralen och effektiviteten. Säkerställ att alla är på samma sida när det gäller mål och arbetsuppgifter för att smidigt driva projektet framåt.
  • Förstå betydelsen av tid: Realisera att tid är pengar i byggprojekt. Att slutföra projektet i tid är avgörande för att hålla budgeten i schack och upprätthålla kundnöjdheten. Prioritera tidshantering och snabbhet i både projektplanering och genomförande. 

Erik Sjöberg

VD, Moment

 

Hur kan Webforum effektivisera ditt byggprojekt?

Webforum kan optimera ditt byggprojekt genom att tillhandahålla en digital plattform för enkel kommunikation, samarbete och informationshantering. Här är några sätt hur:

  • Centraliserad kommunikation: Genom att samla all kommunikation på en plattform minimeras förvirring och informationsglapp. Tydlig och snabb kommunikation möjliggör snabbare problemlösning och beslutsfattande.
  • Projektöversikt och tidsplanering: Webforum ger en översiktlig vy över projektstatus och tidsplan. Det underlättar uppföljning av milstolpar och deadlines för att hålla projektet på rätt spår.
  • Kollaboration och möteshantering: Genom att integrera verktyg för virtuell samarbete och möteshantering främjas effektivt teamarbete och realtidskommunikation, oavsett fysisk plats.

Vill du veta mer om hur Webforum kan hjälpa dig? Boka en gratis demo idag!

Relaterade blogginlägg

Vill du få information från oss på Avima direkt i din inkorg?

Registrera din email här!