Beställarens makt att förändra byggbranschen

I dagens teknologiska landskap är beställarnas engagemang i digitaliseringen av byggbranschen avgörande. Karin Artling delar med sig av sina insikter.


I den traditionella världen av dagens byggbransch står digitaliseringen i centrum för förändring. Tekniska framsteg erbjuder otaliga möjligheter att optimera processer, förbättra kvalitet och minska kostnader. I ett avsnitt av Byggsnack möter vi Karin Artling från Pilotage, som framhåller att för att verkligen utnyttja dessa fördelar måste beställarna, som spelar en central roll i byggprojekten, aktivt omfamna digitaliseringen. I den här bloggen summerar vi Karins åsikter, där hon betonar att genom att använda sin makt att ställa krav och driva förändring kan beställarna vara en katalysator för branschens framtid. 

Lyssna på vår podd här!

Att inte sitta på samma sida av bordet för länge

Med sin breda erfarenhet inom både beställar- och entreprenörsrollen belyser Karin Artling utmaningen med att fastna för länge på en och samma sida av bordet. Risken är att man förlorar det övergripande perspektivet på hur branschen kan förbättras och vilken riktning den tar. Karin understryker fördelen av att rotera mellan dessa roller för att främja kunskapsutbyte och förståelse inom branschen. Genom att arbeta från olika sidor av byggprocessen kan man inte bara dela erfarenheter utan också få insikt i de specifika utmaningar och behov som finns på både entreprenör- och beställarsidan. Detta är särskilt betydelsefullt för att stärka beställarnas kunskaper, särskilt när det handlar om att omfamna digitalisering för att effektivisera samarbetet inom byggbranschen. Karin framhäver att denna ömsesidiga förståelse är avgörande för att driva innovation, effektivitet och samarbete i hela byggsektorn. 

Att utnyttja sin makt att kravställa som beställare

Beställarnas inflytande sträcker sig långt in i alla faser av ett byggprojekt. Genom att definiera projektets omfattning och ställa specifika krav på entreprenörer och leverantörer kan de forma riktningen för digitaliseringen. I vår intervju med Karin framhävde hon vikten av att vara tydlig och specifik i kraven för att skapa incitament för entreprenörer att investera i och implementera digitala lösningar. Till exempel kan krav på användning av BIM-teknik i alla faser av byggprojektet, från design till drift, bidra till att öka produktiviteten, minska riskerna och förbättra kvaliteten. Genom att utnyttja sin makt att ställa krav och specificera kraven på digitala verktyg och processer kan beställarna driva en kultur av innovation och effektivitet i hela branschen.

Varför är digitalisering viktigt för byggbranschen? 

Digitaliseringens betydelse för byggbranschen sträcker sig långt bortom bara effektivitet och kostnadsminskningar. Genom att använda avancerade verktyg och teknologier som BIM och AI (Artificiell Intelligens) kan byggprojekt planeras, genomföras och underhållas på ett mer integrerat och intelligent sätt. I vår intervju med Karin framkom det tydligt att digitaliseringen är avgörande för att möta dagens och framtidens utmaningar inom byggbranschen, såsom ökad efterfrågan, resursbrist och hållbarhetskrav. Genom att använda digitala verktyg för att optimera resursanvändningen, minska avfall och övervaka byggnaders prestanda över tid kan byggbranschen bli mer hållbar och miljövänlig. Dessutom kan digitaliseringen möjliggöra för nya affärsmodeller och tjänster, vilket skapar nya intäktsströmmar och ökar branschens konkurrenskraft. Exempelvis kan implementeringen av digitala tvillingar bidra till att optimera drift och underhåll av fastigheter på lång sikt, vilket minskar kostnader och ökar tillgängligheten för slutanvändare. 

Förändringsledning 

En av de största utmaningarna med att införa digitalisering i byggbranschen är motståndet mot förändring. Många aktörer är ovilliga att lämna det traditionella arbetssättet och investera i nya teknologier på grund av rädsla för det okända, komplexiteten i att lära sig nya system och kostnaden för att uppgradera infrastruktur. Här spelar beställarna en avgörande roll som förändringsledare. Genom att tydligt kommunicera fördelarna med digitalisering, erbjuda utbildning och stöd till entreprenörer och leverantörer och skapa incitament för anpassning och förnyelse kan beställarna överbrygga motståndet och driva branschen framåt. Karin betonade vikten av att vara en visionär och inspirationskälla för alla involverade parter, från ledningen till arbetsstyrkan på fältet, och att kontinuerligt kommunicera och förklara syftet med digitaliseringen för att skapa en kultur av engagemang och delaktighet. Genom att ta ledningen i förändringsprocessen och visa vägen mot en digital framtid kan beställarna bidra till att byggbranschen blir mer konkurrenskraftig, hållbar och motståndskraftig på lång sikt. 

Sammanfattning

I sammanhanget av dagens teknologiska framsteg och de utmaningar som byggbranschen står inför är beställarnas roll i digitaliseringen av yttersta vikt. Genom att utnyttja sin makt att kravställa, driva förändring och leda branschen mot en digital framtid kan beställarna spela en avgörande roll för att öka effektiviteten, kvaliteten och hållbarheten inom byggbranschen. 

 

Karin Artling

Projektledare, Pilotage

 

 

Avima digitaliserar dina byggprojekt

Avima effektiviserar dina byggprojekt genom att erbjuda en digital projektverktygslösning som samlar alla nödvändiga verktyg på en plats. Vi eliminerar behovet av att leta efter och sammanställa information, vilket sparar värdefull tid för dig och dina projektdeltagare. Genom att modernisera samarbetet, strukturera mappar och hantera behörigheter effektivt, strävar plattformen efter att förkorta projekttidslinjer, minimera misstag och främja snabb informationsdelning.

Vill du se hur det fungerar i praktiken? Boka en gratis demo idag!

Relaterade blogginlägg

Vill du få information från oss på Avima direkt i din inkorg?

Registrera din email här!