Hur digitalisering och hållbarhet förändrar byggbranschen

Utforska hur digitalisering och hållbarhet sammanflätar byggbranschen. Vi besvarar nyckelfrågor om denna omvandling och hur företag kan dra nytta.


Digitalisering och hållbarhet är två populära ämnen i dagens byggbransch. Dessa koncept, som tidigare behandlats separat, visar sig nu vara oskiljaktigt sammanflätade. I denna blogg kommer vi att utforska hur digitalisering bidrar till hållbarhet inom byggsektorn, varför det är viktigt och hur företag kan integrera dessa processer för att förbättra sina projekt. Vår gäst Leo Li från Autodesk, i ett avsnitt av Byggsnack, delar med sig av sina insikter och erfarenheter.

Lyssna på vår podd här!

Vad är kopplingen mellan digitalisering och hållbarhet inom byggbranschen?

Digitalisering inom byggbranschen, såsom användning av Building Information Modeling (BIM) och datahanteringssystem, främjar hållbarhet genom att förbättra resursanvändning och minska byggspill. Genom att samla och analysera data kan byggföretag fatta mer informerade beslut, vilket leder till effektivare planering och genomförande. Denna integrering av digital teknik är avgörande för att möta moderna hållbarhetskrav och förbättra byggnaders livscykelhantering.

1. Vilka är de viktigaste punkterna inom digitalisering och hållbarhet?

Digitalisering och hållbarhet har blivit två hörnstenar i byggbranschen, men vad innebär detta konkret? Enligt Leo Li, hållbarhetsstrateg på Autodesk, handlar digitalisering inom byggsektorn om mycket mer än att bara överföra ritningar till digitalt format. Det handlar om att skapa och använda data på ett sätt som främjar hållbarhet.

  • En av de viktigaste punkterna är att digitalisering gör det möjligt att samla in och analysera stora mängder data om byggprocesser och materialanvändning. Detta leder till bättre beslutsfattande och minskad resursförbrukning.
  • Dessutom möjliggör digitala verktyg som Building Information Modeling (BIM) en mer detaljerad och exakt planering, vilket minskar spill och förbättrar byggnadens livscykelhantering.
  • En annan viktig aspekt är att digitalisering underlättar samarbetet mellan olika aktörer i byggprocessen. Genom att använda gemensamma digitala plattformar kan arkitekter, ingenjörer och byggföretag dela information i realtid, vilket minskar risken för misstag och omarbetningar. Detta samarbete är avgörande för att uppnå hållbarhetsmål, eftersom det säkerställer att alla parter arbetar mot samma mål och använder bästa möjliga metoder och material.
  • Slutligen innebär digitalisering att data kan följas upp och användas under hela byggnadens livscykel, från design och konstruktion till drift och underhåll, vilket är centralt för långsiktig hållbarhet.

2. När kommer digitalisering och hållbarhet att bli standard inom byggbranschen?

Även om digitalisering och hållbarhet har diskuterats i flera år, ser vi nu en snabb acceleration i deras integration inom byggbranschen. Leo Li ser 2024 som en kritisk tidpunkt där digitalisering och hållbarhet börjar samverka mer integrerat i byggbranschen. Detta drivs främst av nya EU-regler, som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som tvingar företag att integrera hållbarhetsmål för att vara konkurrenskraftiga. Li menar att ökad medvetenhet om klimatförändringar och striktare hållbarhetskrav driver denna utveckling. Samtidigt gör den teknologiska utvecklingen det enklare och billigare att implementera digitala lösningar som stödjer hållbarhet. Företag som snabbt anpassar sig till dessa förändringar kommer att ha en fördel när hållbarhetskrav blir obligatoriska. Li betonar att detta inte bara handlar om att följa regler, utan om att skapa en mer effektiv och hållbar byggbransch som gynnar både företag och samhälle.

3. Hur påverkar digitalisering och hållbarhet framtiden för byggbranschen?

Framtiden för byggbranschen formas i hög grad av digitalisering och hållbarhet, och de företag som bäst kan integrera dessa aspekter kommer att leda utvecklingen. Enligt Leo Li har Autodesk insett att deras kunder står för cirka 60 till 70 % av världens utsläpp, vilket gör det avgörande att använda digitala verktyg för att minska denna påverkan. Genom att implementera digitala lösningar kan byggföretag bättre övervaka och optimera sina projekt för att använda mindre material och energi.

En av de mest spännande möjligheterna med digitalisering är användningen av dataanalys för att förbättra hållbarheten. Med avancerade analysverktyg kan företag förutse problem innan de uppstår, vilket minskar behovet av reparationer och omarbetningar. Detta leder till både kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan. Dessutom kan digitalisering hjälpa till att skapa mer hållbara byggnader genom att möjliggöra precisionsdesign och användning av miljövänliga material.

Ett annat område där digitalisering och hållbarhet kommer att ha stor inverkan är inom förvaltningen av byggnader. Genom att använda digitala tvillingar och andra avancerade teknologier kan fastighetsförvaltare övervaka byggnadens prestanda i realtid och göra justeringar för att maximera effektiviteten. Detta innebär att byggnader kan hållas i bättre skick under längre tid, vilket minskar behovet av nya konstruktioner och därmed sparar resurser. Leo Li betonar att denna typ av integrerad förvaltning är nyckeln till att skapa en mer hållbar byggsektor.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis visar det sig att digitalisering och hållbarhet inte bara är framtiden för byggbranschen, utan också en nödvändighet för att möta dagens utmaningar. Genom att integrera dessa två aspekter kan företag skapa mer effektiva, kostnadseffektiva och miljövänliga byggnader.

Avima kan hjälpa ditt företag att navigera denna övergång och maximera fördelarna med digitalisering och hållbarhet. Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Leo Li, Hållbarhetsstrateg,

Autodesk

 

Relaterade blogginlägg

Vill du få information från oss på Avima direkt i din inkorg?

Registrera din email här!